Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Op woensdag 21 november 2018 kozen de inwoners van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem de leden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena. In totaal stemde 52,15% van alle kiesgerechtigden. In dit artikel vindt u een overzicht van de zetelverdeling en het percentage van de stemmen. De gemeenteraad van Werkendam heeft in de vergadering van 28 november 2018 de volgende raadsleden benoemd. (De personen met een * achter hun naam zijn met voorkeur gekozen.)

Lijst 1 – Altena Lokaal: 6 zetels (19,0%)

Gekozen kandidaten voor de raad:

1. Philip den Haan (m)*
2. Jasper Berm (m)*
3. Shah Sheikkariem (m)*
4. John Bakker (m)*
5. René Hoegee (m)*
6. Henri Boeve (m)

Lijst 2 – CDA: 8 zetels (25,7%)

Gekozen kandidaten voor de raad:

1. Roland van Vugt (m)*
2. Otto van Breugel (m)*
3. Matthijs van Oosten (m)*
4. Arno Bouman (m)*
5. Tineke Zaal – van der Steen (v)*
6. Gerard Paans (m)*
7. Hanno van Baast (m)
8. René Roovers (m)

Renze Bergsma (lijstduwer) is met voorkeurstemmen gekozen in de raad, echter hij heeft de benoeming niet aanvaard. Ook Jeannet Schouten – van Meteren heeft aangegeven haar benoeming niet te aanvaarden.

Lijst 3 – SGP: 5 zetels (16,6%)

Gekozen kandidaten voor de raad:

1. Theo Meijboom (m)*
2. Corné van Gammeren (m)*
3. Arjan Versluis (m)
4. Peter Noordergraaf (m)
5. Henri de Raad (m)

Lijst 4 – ChristenUnie: 4 zetels (13,6%)

Gekozen kandidaten voor de raad:

1. Wijnand van der Hoeven (m)*
2. Marjan van der Meij – Schouten (v)*
3. Hennie Schermers – van Elderen (v)*
4. Anne Duizer (m)

Lijst 5 – Progressief Altena: 4 zetels (12,6%)

Gekozen kandidaten voor de raad:

1. Paula Jorritsma (v)*
2. Christian Alderliesten (m)*
3. Kees de Waal (m)
4. Rieka Verbeek – Vos (v)

Lijst 6 – BURGERSTEM Altena: 1 zetel (3,1%)

Gekozen kandidaat voor de raad:

1. Paulina van den Tol – de Weert (v)*

Lijst 7 – VVD: 3 zetels (8,7%)

Kandidaten voor de raad:

1. Pim Bouman (m)*
2. Jan Kolff (m)*
3. Robert van Dijk (m)

Lijst 8 – Jezus leeft!: 0 zetels (0,7%)

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 21 november 2018 is vastgesteld door het centraal stembureau.

Bekijk hier de definitieve uitslag

Bekijk hier de definitieve uitslag in het proces-verbaal

De zetelverdeling is als volgt:

  1. Altena Lokaal: 6 zetels
  2. CDA: 8 zetels
  3. SGP: 5 zetels
  4. ChristenUnie: 4 zetels
  5. Progressief Altena: 4 zetels
  6. BURGERSTEM Altena: 1 zetel
  7. VVD: 3 zetels
  8. Jezus leeft!: 0 zetels 

Pagina opties