Overige informatie

Actueel

icon

Naar pagina Actueel

Nieuws | Informatiepagina in het Kontakt | Social Media | Vacatures

Organisatie van de fusie

icon

Naar pagina Organisatie van de fusie

Projectgroep | Raadswerkgroep | Fusieraad | Altena-avonden | Raadsinformatiebrieven

Vergaderingen

icon

Naar pagina Milieustation

Wanneer zijn de vergaderingen van de Fusieraad.

Icoonprojecten

icon

Naar pagina Milieustation

Programmanager Icoonprojecten | Icoonprojecten

Altena Bruist!

icon

Naar pagina Altena Bruist

Altena Bruist: Het verbinden van alle 21 kernen door Cultuur, Muziek en Bewegen op weg naar één Altena! 

Huisvesting nieuwe gemeente

Informatie over de huisvesting van de nieuwe gemeente

Naar pagina Huisvesting

Over Altena

icon

Naar pagina Over Altena

Gemeente Altena | Gemeente Aalburg | Gemeente Werkendam | Gemeente Woudrichem

Fusieproces

icon

Naar pagina Fusieproces

Waarom fuseren | Fusietraject | Herindelingsadvies | Naamgeving | Toekomstvisie | Verkiezingen

Documenten fusie

icon

Naar pagina Documenten fusie

Welke documenten zijn vastgesteld om richting te geven aan de fusie?

Contact

icon

Naar pagina Contact

Contactgegevens Altena

Gemeenteraadsverkiezingen

icon

Naar pagina Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018

Gesloten/verhuizen

Naar pagina Gesloten/Verhuizing

Informatie over de verhuizing naar Almkerk en de sluiting.

Pagina opties