Organisatie van de fusie

Iedere gemeente heeft een eigen werkwijze en heeft in het verleden eigen beleidskeuzes gemaakt. Het samenvoegen van de drie gemeenten vraagt daarom om een goede organisatie.

Samen willen de drie gemeenten een nieuwe eenheid vormen. De gemeente Altena is geen kopie van een van de ‘oude’ drie gemeenten. De gemeente Altena is een nieuw orgaan met een eigen Toekomstvisie en een eigen Dienstverleningsconcept.

Bestuurders en ambtenaren werken in veel verschillende werkgroepen aan de nieuwe gemeente.

Naast de hieronder uitgelichte werkgroepen wordt in ander verband ook gewerkt aan onder meer de huisvesting, de ICT, het nieuwe sociaal domein, de omgevingswet, het harmoniseren van alle regels en wetten, de nieuwe gemeenteraad, samenbrengen van de financiën, de icoonprojecten, de Toekomstvisie, P&O-beleid enzovoorts.

Fusieraad

icon

Naar pagina Milieustation

Hoe worden besluiten genomen die te maken hebben met de fusie.

Altena-avonden

icon

Naar pagina Altena-avond

Op een Altena-avond vergaderen de gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen. 

Raadsinformatiebrieven Altena

icon

Naar pagina Milieustation

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van de drie colleges van burgemeester en wethouders aan de leden van de Fusieraad.

Projectgroep

icon

Naar pagina Projectgroep

Wie maken deel uit van de projectgroep en wat zijn hun taken.

Raadswerkgroep

icon

Naar pagina Milieustation

Hoe wordt de gemeenteraad vertegenwoordigd in de raadswerkgroep.

Pagina opties