Wethouders op pad tijdens de week van het onderwijs

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Afgelopen week was het de week van het onderwijs. Het thema van deze week was: Durven, dromen en doen.

In het kader daarvan hebben wethouder Machiel de Gelder en wethouder Renze Bergsma de Schans in Sleeuwijk en het Prinsentuin in Andel bezocht om daarover samen met de leerplichtambtenaren van de drie Altena gemeenten met de leerlingen van 2 VMBO in gesprek te gaan.

Ook is een echt debat gevoerd waar voor- en tegenstanders met elkaar over onderstaande stellingen in gesprek zijn gegaan:

  • Leerplicht moet worden afgeschaft;
  • Iedereen heeft recht op vrije dagen;
  • School is net een gevangenis;
  • Ook zonder diploma krijg je later een goede baan.

Veel sterke argumenten werden aangevoerd waaronder:

  • op school mag je fouten maken
  • op school maak je ook vrienden
  • niet alles leer je op school
  • naar school gaan is je eigen verantwoordelijkheid

Uiteindelijk waren de meeste leerlingen het er wel over eens dat school niet alleen een plicht is maar vooral ook een recht dat we Nederland hebben. De leerlingen die het beste het debat hadden gevoerd werden beloond met een bioscoopbon.

Pagina opties