Weer een stapje in het fusieproces

Dit item is verlopen op 11-11-2017.

De ministerraad heeft besloten om het wetsvoorstel over de herindeling van de drie gemeenten aan te bieden aan de Raad van State. 

Dat betekent dat de ministerraad zich kan vinden in de voorgenomen fusie en het betreffende wetsvoorstel nu doorstuurt naar de Tweede Kamer. Het is aan de Tweede Kamer om de wet aan te nemen. Na het akkoord van de Tweede Kamer moet het voorstel nog bekrachtigd worden in de Eerste Kamer. Daarna is de voorgenomen fusie definitief.

Op 1 januari 2019 ontstaan er door herindelingen 8 nieuwe gemeenten. In totaal neemt het aantal gemeenten op die datum met 17 af.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid

Pagina opties