Unieke kans: gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) biedt nog eenmaal de mogelijkheid aan kleine bedrijven (tot maximaal 50 Fte) om gratis een veiligheidsscan te laten uitvoeren in het bedrijf. De Altena-gemeenten maken graag gebruik van het aanbod aan deze bedrijven. Dat betekent dat ook u in de periode tussen 20 november en 8 december 2017 bezocht kunt worden door een veiligheidsexpert van het CCV.

U krijgt gratis advies van een deskundige en onafhankelijke veiligheidsexpert.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de scans uit. Dit betekent dat deze expert alleen adviezen geeft die echt in uw belang zijn. Er is geen sprake van commerciële belang.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De veiligheidsadviseur onderzoekt uw onderneming op zwakke plekken in de organisatorische, bouwkundige, elektronische en digitale veiligheidsmaatregelen.

Na het onderzoek neemt de expert zijn bevingen met u door. Ook dit duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt dan concrete aanbevelingen en tips voor uw bedrijf. Na afloop krijgt u altijd, via de mail, een rapport met daarin de bevindingen en aanbevelingen.

U kunt ook zelf melden dat u de veiligheidsexpert graag ontvangt.

Een van de veiligheidsexperts komt tussen 20 november en 8 december 2017 spontaan bij u langs. Dat is of de heer Roland van Rooij of de heer Jeroen Overing. Zij kunnen zich legitimeren, en hebben ook een pasje van het CCV bij zich. Zij kunnen de veiligheidsscan direct bij u uitvoeren. Eventueel wordt er een afspraak gemaakt op een ander moment in de genoemde periode. Wanneer u zeker wilt zijn dat een van de heren bij u langs komt, dan kunt u dit melden via vkb@hetccv.nl, graag onder vermelding van “WWA 2017”.

Deze actie is een eenmalig vervolg op de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB).

Deze Aanpak VKB is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mis deze unieke kans niet, want het is niet mogelijk om achteraf zelf nog een veiligheidsscan aan te vragen. 

Wilt u meer weten over de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven?

Kijk dan op http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven

Samen maken wij uw bedrijf graag veiliger!

Pagina opties