Tweede Kamer start voorbereiding wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Dit item is verlopen op 15-01-2018.

De fusie van gemeenten wordt vastgelegd in een wet. Deze wet moet worden aangenomen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer.

Maatschappelijke organisaties kunnen nog reageren tot en met 21 december 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft als taak deze wet voor te bereiden. Bij de voorbereiding hoort ook dat zij maatschappelijke organisaties de gelegenheid geeft commentaar te geven op de voorgenomen wet. Belangstellenden en betrokkenen kunnen tot en met 21 december 2017 schriftelijk commentaar inzenden naar:

cie.biza@tweedekamer.nl  of

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Na 22 december besluit de commissie of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting wil houden.

Als de commissie besluit om een hoorzitting te houden, krijgt u alleen spreektijd als u dat ook in uw schriftelijke reactie heeft aangegeven. Na 22 december bepaalt de commissie welke organisaties daadwerkelijk spreektijd krijgen en hoe lang. De spreektijd is alleen bedoeld voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken.

Pagina opties