Oplopende schulden? Vroeg Eropaf Altena helpt!

Dit item is verlopen op 08-12-2018.

Gemeenten, wooncorporaties, Trema Welzijn en Juvans ondertekenen convenant voor snelle samenwerking

Het aantal huishoudens met problematische schulden stijgt. Dat is ook in Altena het geval. Regelmatig komt het voor dat mensen te lang wachten met het vragen om hulp bij de gemeente. Het gevolg is dat de omvang van hun schulden verder oploopt, waardoor het nog moeilijker wordt om snel een oplossing te realiseren. De gemeenten  Aalburg, Werkendam en Woudrichem willen mensen met schuldproblemen graag in een vroeg stadium helpen en daarom is er nu Vroeg Eropaf Altena.

Hoe gaan de Altena-gemeenten mensen met problematische schulden helpen?

De gemeenten richten zich in eerste instantie op huurders van woningcorporaties, die twee maanden of langer huurachterstand hebben. Om te voorkomen dat de schulden verder oplopen en dat de deurwaarder op de stoep komt te staan, krijgt de huurder huisbezoek van vaste medewerkers van Juvans of Trema. In dat gesprek adviseren de medewerkers om bij de gemeente schuldhulpverlening aan te vragen Zo’n aanvraag kan worden ingediend bij het Aalburg Loket of bij Loket Altena. Als de huurder niet thuis is of niet opendoet, komt de medewerker van Juvans of Trema binnen enkele dagen terug. Dat kan ook ’s avonds of op zaterdag. Deze benadering noemen we Vroeg Eropaf Altena. Het doel is: hoe eerder er hulp is, des te gemakkelijker is het om tot een oplossing te komen.

Pagina opties