Meepraten over uw leefomgeving in Altena?

Dit item is verlopen op 13-07-2018.

Aalburg, Werkendam en Woudrichem stellen een Omgevingsvisie op voor de nieuwe gemeente Altena. Daarin komt te staan hoe we om willen gaan met de fysieke leefomgeving in Altena.

Dat is natuurlijk van belang voor alle inwoners, ondernemers en organisaties. Daarom vragen de drie gemeenten aan iedereen om mee te denken en ideeën en oplossingen voor eventuele knelpunten aan te dragen.

Zo is er op donderdag 24 mei in Fort Altena een Gebiedsconferentie gehouden waaraan ruim120 enthousiaste en betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties hebben deelgenomen. Tijdens drie ronden van steeds tien  workshops zijn in interessante discussies vele  ideeën en oplossingen ingebracht rond uiteenlopende thema’s als toerisme, eigenheid van de dorpen, voorzieningen, energie of bereikbaarheid.

Nu is het tijd voor de volgende stap: vanaf 5 juni kunt u meepraten en ideeën aandragen via internet. Kijk op https://altena.onzeomgevingsvisie.nl. U vindt er peilingen, u kunt meedoen aan discussies en er komen nieuwtjes op te staan . Met de resultaten wordt verder gewerkt aan de Omgevingsvisie. Wij nodigen u daarom van harte uit om via deze weg uw bijdrage te leveren.

Meedoen via https://altena.onzeomgevingsvisie.nl kan tot 10 juli 2018.

Pagina opties