Mee praten over lokale democratie in Altena!

Dit item is verlopen op 09-03-2018.

In samenwerking met de provincie gaan de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in beeld brengen op welke manier de nieuwe gemeente Altena invulling zou kunnen gaan geven aan het begrip lokale democratie.

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) is gevraagd voor hen het project “Lokale democratie en overheidsparticipatie ten behoeve van de nieuw te vormen gemeente Altena”, uit te voeren. De VKKNB heeft hiervoor Stef de Vreede gevraagd om dit project verder uit te werken.

Hij gaat in kaart brengen hoe de samenwerking tussen de gemeentes en de inwoners nu officieel geregeld is en hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt. Daarnaast wil hij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van recente, huidige en toekomstige vormen van samenwerking.

Hij gaat zich dus niet richten op het wijzigen of aanpassen van de organisatie, maar voornamelijk kijken naar veranderingen in houding en gedrag bij de samenwerking tussen gemeenten en de samenleving. Vragen die daarbij spelen zijn o.a. welke veranderingen er waarom nodig zijn en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Op basis van de verhalen die daarbij horen, gaat hij een 3-tal projecten/ initiatieven selecteren om daar vanaf 1 april mee te gaan experimenteren. Duidelijk moet daarbij worden welke aanpak kan slagen, welke factoren en voorwaarden daar in meespelen, welke randvoorwaarden van belang zijn en wat van het uiteindelijke resultaat verwacht mag worden.

Hij wil graag voor dit project met de samenleving in gesprek gaan. Daarom nodigt hij iedereen uit die een bijdrage wil leveren aan het vorm geven van de lokale democratie om aanwezig te zijn op één van de door hem georganiseerde bijeenkomsten. Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u wel met hem in gesprek gaan, laat dat dan weten via stefdevreede@gmail.com.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Woensdag 7 maart in de Bolderik te Sleeuwijk (Nanningh Keyserstraat 2), 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
  • Donderdag 8 maart in de Dussenaar in Dussen (Wilhelminaplantsoen 1), 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Pagina opties