Gunstige economische ontwikkelingen voor Altena

Dit item is verlopen op 10-01-2018.

Deze week zijn de nieuwste economische cijfers van de regio West-Brabant  gepresenteerd en die laten een positief beeld voor het Land van Heusden en Altena zien. 

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Altena gaan vormen, werken op economische gebied al jaren intensief samen.

Werkgelegenheid Altena gemeenten groeit bovengemiddeld

Deze week zijn de nieuwste economische cijfers van de regio West-Brabant  gepresenteerd en die laten een positief beeld voor het Land van Heusden en Altena zien.

De werkgelegenheid binnen de grenzen van de nieuw te vormen gemeente  Altena heeft zich tussen 2016 en 2017 uitstekend ontwikkeld. Per 1 april 2017 zijn er 19.440 banen. Een toename met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder en een toename van 3,6 procent ten opzichte van 2012.

De groei is vooral sterk in de groothandel, bouwnijverheid, industrie, advisering en onderzoek en gezondheids- en welzijnszorg. De sector financiƫle instellingen had als enige sector te maken met banenverlies.

De regio West-Brabant realiseert een groei van de werkgelegenheid met 2 procent tussen 2016 en 2017. De werkgelegenheid ligt in West-Brabant , 1,4 procent lager dan het niveau van 2012.

Duidelijk is dan ook te zien dat het herstel van de werkgelegenheid in de regio Altena al in de periode 2014-2015  is ingezet, terwijl in West-Brabant pas in 2016-2017 de eerste banengroei is te constateren.

Groei vestigingen in lijn met de regio

Per 1 april 2017 is de regio Altena de grens van 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen gepasseerd.  Tussen 2016 en 2017 nam het aantal vestigingen met 3,1 procent toe. In West-Brabant was er een toename van 2,6 procent. 

Over de hele periode 2012-2017 kwamen er in de regio Altena 13 procent meer vestigingen bij. In de regio West-Brabant  was dit 14,5 procent.

Altena zet blijvend in op economische ontwikkeling en banengroei

Met  deze groeicijfers is een van doelstellingen van het regionaal economisch beleid van de Altena gehaald, namelijk een werkgelegenheidsgroei die hoger is dan het gemiddelde van de regio West-Brabant. De gemeenten zijn blij met de mooie groeicijfers en zien hierin de bevestiging dat het goed ondernemen is in het Land van Heusden en Altena.

Uiteraard zijn het de bedrijven en ondernemers die de groei in werkgelegenheid hebben gerealiseerd. De gemeenten ondersteunen bedrijven met het creƫren van de juiste randvoorwaarden voor wat betreft het ruimtelijk beleid en het bieden van ruimte om te ondernemen.

De nieuwe gemeente Altena zal de economie blijven stimuleren.  Speerpunt daarbij is een goede dienstverlening naar individuele ondernemers en collectieven. In dit kader bestaat het idee om een virtueel ondernemershuis in te richten waar ondernemers terecht kunnen voor hun vragen aan de overheid en andere instellingen en met elkaar in contact kunnen komen.  Andere speerpunten zijn:  voldoende ruimte om te ondernemen en een goede samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven.  Daarnaast zijn binnen het beleid het maritieme cluster, startende bedrijven, de circulaire economie en toerisme en recreatie bijzondere aandachtsgebieden.

Ook worden nieuwe initiatieven die helpen om het ondernemersklimaat en de ondernemersnetwerken in Altena te versterken van harte ondersteund. Een mooi voorbeeld is het evenement rondom de Altena BIZ Awards dat donderdag 23 november a.s. zal plaatsvinden en waarbij de ondernemer van het jaar zal worden gekozen.

Hieronder vindt u de factsheets met werkgelegenheidsgegevens van Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Pagina opties