Altenabrede activiteiten melden

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

In het kader van de fusie per 1 januari 2019 en de vorming van de nieuwe gemeente Altena is er vanuit inwoners en verenigingen al een aantal initiatieven ontstaan ter introductie van de nieuwe gemeente.

Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van een (cultureel of sport) evenement , het componeren van een Altenalied, het uitgeven van een (foto) boek,  het ontwikkelen van een Altenaspel,  enzovoort.

De 3 gemeenten zijn verheugd dat dergelijke initiatieven uit de samenleving ontstaan. 

Verschillende initiatiefnemers hebben de gemeenten benaderd met de vraag  welke rol zij bij de uitwerking/aanpak willen vervullen.

Voordat we gaan bepalen wat de rol van alle partijen bij deze activiteiten kan zijn, lijkt het de gemeenten  zinvol om eerst in beeld te krijgen welke initiatieven/ideeën er daadwerkelijk leven in de samenleving. Daarna willen we met alle betrokkenen gaan overleggen.
Op die manier komt er in beeld welke plannen er zijn, waar samengewerkt kan worden, of er geen dubbele activiteiten bij zitten en hoe één en ander verder georganiseerd kan worden.
Het gaat daarbij dus nadrukkelijk om ‘Altenabrede’ activiteiten die verband houden met de fusie.

Daarom roepen wij inwoners van Altena, die plannen hebben om iets te doen voor de samenleving van de drie gemeenten die verband houden met de fusie, op om dit door te geven. Dat kan in eerste instantie door het sturen van een email aan cultuur@altena2019.nl, met daarin de gegevens van de initiatiefnemers en  een korte omschrijving van het plan.

De ideeën kunnen tot 1 oktober aangemeld worden.

Na deze inventarisatie zal met alle initiatiefnemers contact worden opgenomen over de verdere aanpak.

Pagina opties