Nieuws

 • Hans Peet beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Altena

  De heer Hans Peet is op dinsdag 12 december 2017 voorgedragen als beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Altena. Zijn officiële benoeming volgt op 19 december tijdens een raadsvergadering van de gemeente Werkendam.

 • Annette van der Werf-Bramer beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Altena

  Mevrouw Annette van der Werf-Bramer is op dinsdag 12 december 2017 benoemd als beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Altena. 

 • Tweede Kamer start voorbereiding wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

  De fusie van gemeenten wordt vastgelegd in een wet. Deze wet moet worden aangenomen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer.

 • West-Brabantse gemeenten investeren meer dan € 6 miljoen in verkeersveiligheid en bereikbaarheid

  De wethouders mobiliteit in de regio en de Provincie Noord-Brabant zijn akkoord met het uitvoerings-programma 2018 om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. Dit regionale uitvoeringsprogramma bevat projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren, projecten gericht op de verkeersveiligheid en het gedrag in het verkeer. De kosten van deze maatregelen bedragen samen meer dan € 6 miljoen. De provincie stelt hiervoor ruim € 3,2 miljoen subsidie in het vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten. De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan € 4,8 miljoen in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren. Een aantal projecten is al in uitvoering.

 • Buurtbemiddeling: Wilt u meehelpen aan een goede sfeer in de buurt?

  Wilt u bijdragen aan een goede leefbaarheid in jouw dorp/gemeente? Kunt u goed luisteren? Kunt u  vertrouwelijk met informatie omgaan? Heeft u een neutrale en onpartijdige houding? Benadert u mensen op een open en positieve manier? Dringt u uw eigen waarden en normen niet op? Staat u open en respecteert u mensen uit andere culturen? 

 • Denk mee met het digitaal ondernemershuis Altena!

  Wethouder van Werkendam Matthijs van Oosten roept alle ondernemers op mee te denken over de invulling van het digitale ondernemershuis. Dit virtuele platform moet dé plek worden waar ondernemend Altena alle noodzakelijke ondernemersinfo kan vinden.

 • Gunstige economische ontwikkelingen voor Altena

  Deze week zijn de nieuwste economische cijfers van de regio West-Brabant  gepresenteerd en die laten een positief beeld voor het Land van Heusden en Altena zien. 

 • Unieke kans: gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) biedt nog eenmaal de mogelijkheid aan kleine bedrijven (tot maximaal 50 Fte) om gratis een veiligheidsscan te laten uitvoeren in het bedrijf. De Altena-gemeenten maken graag gebruik van het aanbod aan deze bedrijven. Dat betekent dat ook u in de periode tussen 20 november en 8 december 2017 bezocht kunt worden door een veiligheidsexpert van het CCV.

 • Het eerste icoonproject Altena2019 is van start gegaan

  Maandagavond 29 mei 2017 heeft de kick off plaatsgevonden van de Jongerenraad Going4OneAltena. In aanwezigheid van vele bezoekers waaronder familieleden, raadsleden en wethouders, stelden de 17 jongeren zich voor en deelden hun motieven, om deel te nemen aan deze Jongerenraad, met alle aanwezigen.

Archief

Pagina opties