Icoonprojecten

Op weg naar de nieuwe gemeente Altena hebben ruim 250 inwoners meegedacht hoe de nieuwe gemeente eruit moet zien. Dit gebeurde in visiegroepen die een aantal icoonprojecten hebben gedacht en uitgewerkt.

Programmamanager icoonprojecten

Door de drie gemeenten is een programmamanager Icoonprojecten benoemd die verbindingen zoekt tussen initiatiefnemers, inwoners, organisaties, bestuur en ambtenaren. Zijn naam is Eelco Horvers.

Met veel bevlogenheid en betrokkenheid worden op dit moment gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Gesprekken waarin iedereen met een realistische blik kijkt naar alle mooie initiatieven en zin heeft om concrete stappen te zetten.

Op deze pagina vindt u nog alle informatie over de icoonprojecten van enkele maanden terug. Zodra alle gesprekken met de vertegenwoordigers van de icoonprojecten zijn afgerond, plaatsen we hier nieuwe informatie. 

Contact

Heeft u vragen over de icoonprojecten, neem dan gerust contact op met Eelco Horvers, e.horvers@altena2019.nl of op telefoonnummer 06-10988401.

Stuur een e-mail naar Eelco Horvers

Icoonprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle icoonprojecten. Klik op één van de icoonprojecten voor meer informatie. 

Altena energieneutraal

Basisscholen op excursie

Compensatiebos

Kernboerderijen

Leefstijlcentrum Altena

Maatschappelijke (crisis)opvang

Oude molens, nieuwe jassen

Voorzieningen bereikbaarheid/OV Knelpunten

Altena Regatta

Biologische landbouw

Fietsgemeente

Kindergids

Levensloopbestendige woningen en woningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens

Natuurspeeltuin

Poetry4OneAltena

Altena werkt

Bomenfonds

Jeugdraad

Kleinschalige woon/zorg

Lokale democratie

Ondernemershuis

Sportadviesraad

Pagina opties