Aanvragen verklaring omtrent gedrag (VOG) voor kandidaat raadsleden

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Het aanvragen van een VOG voor kandidaat raadsleden maakt onderdeel uit van de kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Altena in november 2018.  Het aanvragen van een VOG is geen verplichting. Personen die op de kandidatenlijst van een politieke partij komen voor de komende herindelingsverkiezingen zullen op verzoek van de betreffende politieke partij een verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Waarom een VOG aanvragen als kandidaat-raadslid?

De integriteit van alle leden op de kandidatenlijst moet door het kandidaatstellend bestuur gewaarborgd kunnen worden. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt daarmee bij aan een goede selectie van geschikte kandidaten.

Hoe vraag ik een VOG aan?

U vraagt een VOG aan door het Aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag voor kandidaat raadsleden gemeente Altena in te vullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.  De kosten voor de aanvraag zijn voor rekening van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Een medewerker van de gemeente bekijkt of het formulier correct is ingevuld en of u op de kandidatenlijst staat. Politieke partijen die van hun kandidaten verlangen dat zij een VOG aanvragen, moeten namelijk vooraf een lijstje inleveren met de namen van de kandidaat raadsleden.Vervolgens stuurt de medewerker van de gemeente uw aanvraagformulier naar Justis.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, neemt Justis binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Gemiddeld duurt het 1,5 week voordat u de VOG ontvangt.

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag voor kandidaat raadsleden gemeente Altena

Wat als ik geen VOG krijg?

U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt u geen VOG. Informeer bij de politieke partij waarvoor u zich kandidaat wil stellen wat de gevolgen voor uw kandidaatstelling zijn.

U kunt een informatieboekje downloaden

In het informatieboekje herindelingsverkiezing vindt u alle belangrijke informatie voor politieke partijen. U leest onder andere over de registratie van de politieke partij, de kandidaatstelling, de verkiezingscampagne en het proces na de herindelingsverkiezing. Ook vindt u een overzicht met de locaties van verkiezingsborden en stembureaus. Het informatieboekje bevat op het eind een kalender met belangrijke data. Op deze pagina vindt u steeds de meest recente versie.

Informatieboekje herindelingsverkiezing

Pagina opties