Altena Energiestrategie 2019-2046

De colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem  maken bekend dat de Altena Energiestrategie 2019-2046 ter inzage ligt.

De energiestrategie is de uitwerking van de visie die is geformuleerd in de Toekomstvisie Altena: “De gemeente Altena wil een duurzame, CO2 neutrale gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, gezonde leefomgeving.” Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 4 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018.

U kunt het document op twee manieren bekijken:

  1. U bezoekt één van de drie gemeentehuizen, het document ligt daar ter inzage.
  2. U download het document via onderstaande knop en bekijkt het document digitaal.

Altena Energiestrategie 2019-2046

U kunt tot en met 9 november 2018 op twee manieren uw zienswijze geven:

  1. U stuurt een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Werkendam, Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
  2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. Neem hiervoor contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Werkendam, 0183 – 50 72 00 voor een afspraak met wethouder Machiel de Gelder.

Pagina opties