Vergadering Opiniërende raad Aalburg 04-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal in gemeentehuis Aalburg
Tijd:19:30
Voorzitter:Kees de Waal

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht (inventarisatie spre(e)k(st)ers) Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijst Opiniërende vergadering 16 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

OPINIERENDE VOORSTELLEN

6 Informatie uit de Aalburgse Klankbordgroepen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening:

(Eventuele actuele informatie wordt vanuit de verschillende Klankbordgroepen gedeeld; net is NIET de bedoeling dat een politiek debat hierover gaat ontstaan.)

7 2e Tussenrapportage 2018 Bekijk dit agendapunt online

TER KENNISNAME GELEGDE STUKKEN

8 Uitbreiding bodembeheergebied en actualiseren bodemkaarten Bekijk dit agendapunt online

9 Normenkader 2018 Bekijk dit agendapunt online

10 Actuele stand van zaken Altena 2019 Bekijk dit agendapunt online

11 Ontwikkelen West-Brabantse samenwerking Bekijk dit agendapunt online

12 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties