Vergadering Gemeenteraad Aalburg 10-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Na afloop van de Fusieraad in gemeentehuis te Werkendam
Tijd:00:00
Voorzitter:Fons Naterop

Deze raadsvergadering vindt plaats na afloop van de Fusieraad in het gemeentehuis van Werkendam.

De vergadering is ook online te volgen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2018

4 Ingekomen stukken

5 Vragenuurtje

BESLUITSTUKKEN

6 2e Tussenrapportage 2018

7 Uitbreiding bodembeheergebied en actualiseren bodemkaarten

DEBATSTUKKEN

8 Belastingverordeningen 2019

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

Pagina opties