Vergadering Fusieraad Altena2019 10-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:30
Voorzitter:Marcel Fränzel

AGENDAPUNTEN:

FUSIERAAD

1 19.30 uur Opening en vaststelling agenda

2 19.30 uur Inspraak

3 19.40 uur Harmonisatie belastingverordeningen

4 20.30 uur Uitbreiding bodembeheergebied

5 20.40 uur Harmonisatie subsidieverordening gemeentelijke monumenten

OVERIGE PUNTEN

6 20.50 uur Vragenkwartier

7 21.00 uur Ingekomen stukken en mededelingen

8 21.05 uur Terugkoppeling uit AB&W en werkgroepen

9 21.10 uur Vaststellen verslag en besluitenlijst vorige vergadering (5-11-2018)

10 21.10 uur Sluiting

Pagina opties