U bevindt zich op: home > Inwoners > Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is bij uitstek een terrein waarop samenwerking gezocht moet worden. Onveilige situaties houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Uit een in 2010 gehouden enquête blijkt overigens dat inwoners zich over het algemeen erg veilig voelen in ons gebied.

Voor een optimale aanpak is de gezamenlijke Kadernota Veiligheid (pdf) opgesteld. In deze nota zijn vier thema's tot prioriteit benoemd. Dat zijn:

 • Zorg voor jeugd
 • Woninginbraken/voertuigcriminaliteit
 • Huislijk geweld/kindermishandeling
 • Verkeer en veiligheid
 • Gratis veilig wonen scan in Altena

  De Altena-gemeenten bieden een gratis Veilig Wonen Scan aan ter waarde van € 50,-. Door de scan worden inwoners bewust van de maatregelen die zij kunnen treffen om de kans op een woninginbraak en/of brand te verkleinen en daarmee de eigen veiligheid te vergroten.

 • Nieuwsbrief buurtpreventie oktober 2016

  De politie en en de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van buurtpreventie.

 • Lever een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van uw directe omgeving!

  Wilt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid van uw directe omgeving? Dat kan:

 • Enquête Leefbaarheid en Veiligheid

  Afgelopen voorjaar is binnen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem  de enquête Leefbaarheid en Veiligheid uitgezet.

 • Voorkom een woning inbraak!

  Vanaf eind oktober is het weer vroeg donker 's avonds. Dat weten helaas ook straatrovers, woninginbrekers en overvallers. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven.

 • Voertuigcriminaliteit

  Dagelijks worden er, ook in onze gemeenten, mensen slachtoffer van voertuigcriminaliteit. Onder voertuigcriminaliteit verstaan we diefstal van auto’s, maar ook van onderdelen en spullen uit een auto. Te denken valt aan airbags, navigatiesysteem, laptop of kentekenplaten. De gemeenten zetten zich ervoor in om samen met de politie voertuigcriminaliteit tegen te gaan!

Archief

Informatie:
Projectbureau
Gemeentehuis Woudrichem
T: 0183-308105
E: projectbureau@altena2019.nl

Gemeenten:

 Gemeente Aalburg

Gemeente Werkendam

Gemeente Woudrichem

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren per 1 januari 2019.  De naam van de nieuwe gemeente wordt Altena.