U bevindt zich op: home > Fusieproces > Overlegvormen

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd vanuit de drie colleges van B&W. De burgemeesters en één wethouder per gemeente nemen als lid zitting in de stuurgroep. Het technisch voorzitterschap van de stuurgroep wordt belegd bij een externe.

De projectleider en de gemeentesecretarissen maken onderdeel uit van de stuurgroep en hebben een adviserende rol.

De drie colleges dragen aan de stuurgroep op om sturing te geven aan het proces om te komen tot gemeentelijke herindeling. Daarmee is de stuurgroep bestuurlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van het fusieproces, zoals beschreven in het plan van aanpak.

De stuurgroep gaat over WAT het project moet opleveren. De projectgroep gaat over HOE het project wordt uitgevoerd.

Taken van de stuurgroep zijn:.

 •  Voorbereiden van te agenderen onderwerpen in de raadswerkgroep.
 •  Opdrachten geven aan de Projectgroep en verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van het fusieproces zoals beschreven in dit plan van aanpak en de daarop te baseren deelplannen.
 • Nemen van besluiten binnen de kaders van dit plan van aanpak (binnen de door de raden vastgestelde budgettaire kaders) en de daarop gebaseerde uitwerkingen, zoals over de personele bezetting van de projectgroep en eventuele inschakeling van externe adviseurs.
 • Nemen van voorlopige besluiten over zaken zoals organisatiestructuur, functieboek, sociaal statuut, harmonisatieadviezen, beleid en regelgeving toekomstige organisatie.
 • Beschikbaar stellen van financiën, binnen de door de gemeenteraden verstrekte kredieten, aan de Projectgroep en sturen op deze middelen via voortgangsrapportages.
 • Communiceren en afstemmen met de BOR en het BGO.
 • Sturing geven aan de communicatie rondom het herindelingsproces.
 • Verzorgen van terugkoppeling van de ontwikkelingen in de colleges van B&W.

Samenstelling Stuurgroep:

 • A.M.T. (Fons) Naterop, burgemeester van Aalburg
 • Y.C.M.G. (Yves) de Boer , burgemeester van Werkendam
 • A. (Arie) Noordergraaf, burgemeester van Woudrichem
 • W.H. (Wijnand) van der Hoeven, wethouder van Aalburg
 • J. (John) Bakker, wethouder van Werkendam
 • R. (Renze) Bergsma, wethouder van Woudrichem
 • B.A. (Bas) Duijster, gemeentesecretaris van Aalburg
 • A. (Ad) van Oudheusden,  gemeentesecretaris van Werkendam
 • A. (Ad) Dolislager, gemeentesecretaris van Woudrichem

Informatie:
Projectbureau
Gemeentehuis Woudrichem
T: 0183-308105
E: projectbureau@altena2019.nl

Gemeenten:

 Gemeente Aalburg

Gemeente Werkendam

Gemeente Woudrichem

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren per 1 januari 2019.  De naam van de nieuwe gemeente wordt Altena.