U bevindt zich op: home > Fusieproces > Overlegvormen

Raadswerkgroep

Betrokkenheid van de drie gemeenteraden in het totale fusieproces is van het grootste belang. Dit gebeurt door het instellen van een raadswerkgroep.

De raadswerkgroep wordt gevormd vanuit de drie Gemeenteraden, waarbij alle fracties in de raden elk één vertegenwoordiger afvaardigen. Verder worden de drie griffiers en de drie burgemeesters aan deze groep toegevoegd, die daarbij een ondersteunende resp. adviserende rol hebben.

De technisch voorzitter van de raadswerkgroep is dezelfde als de voorzitter van de Stuurgroep.

De raadswerkgroep vervult een belangrijke rol in het voorbereiden van gezamenlijke raadsvoorstellen voor de drie gemeenteraden en adviseert de stuurgroep.

Ook het volgen van het herindelingsproces en zo nodig advies geven over bijstelling is een taak voor de raadswerkgroep. De raadswerkgroep wordt vanuit de richtinggevende rol specifiek betrokken bij de volgende drie onderdelen:

  •  het opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente;
  •  de naamgeving van de nieuwe gemeente;
  •  de harmonisatie en ontwikkeling van beleid voor de nieuwe gemeente.

In de deelplannen die betrekking hebben op deze onderdelen zal het ‘hoe’ en ‘wat’ nader worden uitgewerkt.

Door de inzet van de raadswerkgroep krijgen alle fracties de ruimte om actief te adviseren in het proces. Om het samenwerkingsproces te ondersteunen en de raden zo goed mogelijk te betrekken bij de uitvoering van het plan van aanpak, kunnen indien gewenst ook enkele drie-radenbijeenkomsten worden georganiseerd.

Lees hier de verdere uitwerking van de vergaderingregeling van de raadswerkgroep

Informatie:
Projectbureau
Gemeentehuis Woudrichem
T: 0183-308105
E: projectbureau@altena2019.nl

Gemeenten:

 Gemeente Aalburg

Gemeente Werkendam

Gemeente Woudrichem

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren per 1 januari 2019.  De naam van de nieuwe gemeente wordt Altena.