U bevindt zich op: home > Fusieproces > Overlegvormen

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit een externe projectleider en de drie gemeentesecretarissen. Zo nodig worden op afroep adviseurs op het gebied van communicatie, financiƫn, juridische of bestuurlijke zaken ingeschakeld en een projectassistent.

De drie gemeentesecretarissen vervullen een dubbelrol, zij zijn niet alleen lid van de projectgroep, maar tevens ambtelijk opdrachtgever. Zij zorgen ervoor dat mensen en middelen (vanuit het toegekende budget) beschikbaar worden gesteld.

De projectgroep gaat over HOE dit project wordt uitgevoerd en heeft daarmee zeggenschap over de inzet van de beschikbaar gestelde middelen en mensen.

De projectgroep heeft de volgende taken:

  • de voorbereiding van de besluitvorming in de stuurgroep en gemeenteraden over de verschillende fusieproducten en alle zaken die de fusie betreffen;
  • de aansturing van de werkzaamheden in het geheel van de ambtelijke projectorganisatie met het oog op het bereiken van resultaten van voldoende kwaliteit in de gestelde tijd;
  • de besluitvorming over de samenstelling en het voorzitterschap van de ambtelijke werkgroepen zoals benoemd binnen dit plan van aanpak;
  • het geven van opdrachten aan de werkgroepen met oog voor de juiste prioritering en onderlinge afhankelijkheid;
  • het uitvoeren van het opdrachtgeverschap richting de in de projectorganisatie actieve externe deskundigen;
  • het (mede namens de stuurgroep) organiseren en onderhouden van de communicatie binnen de projectorganisatie en tussen de projectorganisatie en de lijnorganisaties in de drie gemeenten;
  • het signaleren en zo veel mogelijk oplossen van knelpunten in de uitvoering van het plan van aanpak op zowel inhoudelijk als procesmatig terrein (beschikbaarheid expertise, menskracht, onderlinge verhoudingen);
  • het onderhouden van het contact met de BOR en het voorbereiden van het overleg in het BGO namens de stuurgroep;
  • het rapporteren over voortgang, middelen en eventuele knelpunten hierbij aan de stuurgroep;
  • het uitvoeren van financieel-administratieve werkzaamheden in het kader van het beheer van het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de herindeling.

Informatie:
Projectbureau
Gemeentehuis Woudrichem
T: 0183-308105
E: projectbureau@altena2019.nl

Gemeenten:

 Gemeente Aalburg

Gemeente Werkendam

Gemeente Woudrichem

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren per 1 januari 2019.  De naam van de nieuwe gemeente wordt Altena.