U bevindt zich op: home > Fusieproces > Overlegvormen

Fusieraad

Om te komen tot tijdige en eenduidige besluitvorming is door de drie individuele raden een zogenoemde fusieraad (3-radenbijeenkomsten) ingesteld.

In deze fusieraad hebben alle raadsleden van de drie gemeenten zitting. Een fractie kan zich ook laten vertegenwoordigen door een burgerlid.

De voorzitter van de fusieraad is dezelfde als de voorzitter van de Stuurgroep. Deze externe voorzitter vervult de rol van technische, onafhankelijke voorzitter.

De fusieraad heeft een opiniërende en voorbereidende rol bij de concept-raadsvoorstellen m.b.t. de herindeling. 

Uitgangspunt is dat de informatieve en opiniërende behandeling van herindelingsonderwerpen plaatsvindt in de fusieraad en dat besluitvorming erover in de lokale raden plaatsvindt. Het is echter niet de bedoeling om lokale opiniërende behandeling uit te sluiten.

Lees hier de verdere uitwerking van de vergaderingregeling van de fusieraad.

Samenstelling van de gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Informatie:
Projectbureau
Gemeentehuis Woudrichem
T: 0183-308105
E: projectbureau@altena2019.nl

Gemeenten:

 Gemeente Aalburg

Gemeente Werkendam

Gemeente Woudrichem

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren per 1 januari 2019.  De naam van de nieuwe gemeente wordt Altena.